Бібліотека сьогодні

Змінив Адміністратор 18.06.2014  • 

Наукова бібліотека ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – центр культурно - просвітницької роботи навчального закладу, інформаційна база науково-дослідницької роботи вчених, аспірантів, студентів з багатогалузевим фондом науково-технічної, довідкової, навчальної літератури.

Одним з основних напрямів діяльності бібліотеки є впровадження інноваційних технологій в практичну діяльність, створення власних інформаційних ресурсів і забезпечення доступності інтернет-ресурсів, розвиток бібліотечно-інформаційного сервісу, культурно-просвітницької роботи та формування інформаційної культури студентства, сприяння розвитку освітньої та наукової діяльності університету на основі повного задоволення інформаційних потреб науковців, викладачів і студентів.

Загальний бібліотечний фонд налічує понад 1 мільйон 700 тисяч документів.

Наукова бібліотека забезпечує науковий та навчальний процеси університету, обслуговуючи понад 15 тисяч користувачів. Книговидача протягом року складає близько 1 млн документів.

Бібліотека веде книгообмін з 35 вітчизняними бібліотеками, а також міжнародний книгообмін з 5 закордонними бібліотеками, бібліотекою Академії Наук та науковими музеями.

Адреса Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету:

88000, Наукова бібліотека УжНУ, вул Університетська, 14
м. Ужгород, Закарпатська область
Адреса електроної пошти: library@uzhnu.edu.ua
Тел.: +380(312)644385, +380(312)642241, +380(312)643771

Всі новини >