Відділ "Карпатика"

Опублікував Адміністратор • 19.09.2011 • Оновлено • 31.10.2013

Краєзнавчий відділ засновано у 1991р. Тут зберігаються книги, журнали, газети з історії, освіти, культури Закарпаття, питань мовознавства, літературознавства, шкільні підручники початку ХХ ст., підручники для гімназій. У її фондах література українською, російською, чеською, угорською, латинською мовами. Вся література каталогізована. Відділ займається популяризацією краєзнавчої літератури шляхом організації виставок, експозицій у відділі та на конференціях, що проводить університет. Найстарішими книгами у відділі з історії Закарпаття є книги Іоаникія Базиловича "Короткий нарис фундації Федора Корятовича" - "Brevis notitia Fundationis Theodоri Koriathovits" латинською мовою в 2-х книгах (6-ти томах) (1799,1804); праця Іоанна Дулішковича "Исторические черты угро-русских" в 3-х томах (1874). З пізнішого періоду цінними є праці В. Гаджеги, М.Бескида, А.Годинки та ін. У відділі є перекладена з латинської мови праця Михайла Лучкая "Історія Карпатських русинів" в 6-х томах, рукопис якої зберігається фонді стародруків бібліотеки.

Серед періодичних видань XIX ст. - "Церковна газета", яку редагував І.Раковський (1856 - 1858), що має автограф О.Духновича; журнал Є.Фенцика "Листок" (1885-1903рр). З періодики 20-30-х років є газети "Руська нива" (1920-1924рр), "Неділя" (1935-1937рр.), журнали "Підкарпатська Русь", "Наш рідний край", "Пчілка", "Учитель", "Наша школа", "Карпатський світ", "Зоря-Hajnal", "Літературна неділя" (1941 – 1944 рр.) та інші.

Серед старих видань зберігається і колекція календарів і місяцесловів, включаючи і перші, які уклав О.Духнович. Гордістю відділу є твори О. Духновича, А. Волошина, Ю.Гуци-Венеліна, В.Гренджі- Донського. Популярністю серед читачів користуються матеріали, що стосуються діяльності культурно-освітніх товариств "Просвіта", "Общества им. А.Духновича" в 20-30-і роки XX ст..: звіти з діяльності цих товариств, та їхні календарі. У фонді відділу зберігається науковий збірник товариства "Просвіта" (1922-1938 рр.), де публікувались твори В.Гаджеги, І.Панькевича, Ф.Колеси, Г.Стрипського, та ін., які не втратили своєї актуальності і наукової цінності і сьогодні. Є значна кількість художніх творів письменників Закарпаття 20-30-х років та твори наших земляків-сучасників.