Відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів

Опублікував Адміністратор • 20.04.2010 • Оновлено • 31.10.2013

Відділ наукової обробки літератури є структурним підрозділом бібліотеки УжНУ.

Головним завданням відділу є:

  • Класифікація всіх видів документів, що надходять у бібліотеку.
  • Бібліографічний опис творів друку та технічна обробка.
  • Організація систематичного та алфавітного каталогів.
  • Поширення серед читачів бібліографічних знань в області використання каталогів бібліотеки.
  • Науково-методична розробка питань опису та класифікації літератури, організації та використання каталогів.

Для виконання цих завдань відділ користується при класифікації літератури таблицями ББК для обласних бібліотек та УДК. Опис літератури проводиться згідно з "Єдиними правилами опису творів друку".

Вся література класифікується, описується на каталожні картки, а потім відображається у каталогах та картотеках. З 2000 року всі документи, що надходять у відділ, заноситься в електронний каталог.

Працівники відділу займаються систематизацією книг, статей, дисертацій при підготовці їх до друку, застосовуючи при цьому УДК, ББК, авторський знак.

Система каталогів є головним довідковим апаратом для вивчення та аналізу фонду бібліотеки.