Довідково-бібліографічний відділ

Опублікував Адміністратор • 21.04.2010 • Оновлено • 31.10.2013

Довідково-бібліографічний відділ бібліотеки заснований у 1952 році. Основна функція відділу – формування та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки з використанням традиційних та і новітніх технологій, надання інформаційних послуг студентам, викладачам, науковцям, окремим користувачам, підготовка та видання бібліографічних покажчиків. Надаються консультації та здійснюється пошук матеріалів для наукових досліджень.

Тут читач може:

 • отримати довідку про наявність необхідного видання в бібліотеці чи за її межами;
 • скласти список літератури до реферату, курсової, дипломної чи дисертаційної роботи згідно з загальноприйнятими правилами;
 • установити точні бібліографічні дані тієї чи іншої публікації;
 • уточнити цитату;
 • з'ясувати певні факти та відомості історичного, економічного, географічного і т. п. характеру;
 • вияснити термін чи незрозуміле слово

Систематична картотека статей (СКС) є основою для довідково-бібліографічного обслуговування користувачів. Вона нараховує близько 900 тис. бібліографічних карток із різних галузей знань, є універсальною за змістом. Картотеки існують як в традиційному вигляді, так і, частково, в електронному. Розгалужена система картотек дає можливість читачам одержати вичерпну інформацію про публікації в періодичних виданнях.

Довідково-бібліографічний відділ веде також спеціальні тематичні картотеки. Серед них:

 • Праці вчених УжНУ;
 • Краєзнавча картотека;
 • Картотека назв художніх творів, надрукованих в періодичних виданнях
 • Призабуті імена в українській літературі;
 • Літературне Закарпаття та багато інших.

Фонд довідково-бібліографічного відділу нараховує близько 15 тис. книг, до яких відносяться численні видання інформаційних центрів, реферативні журнали, різноманітні бібліографічні покажчики, довідники, енциклопедії, праці вчених Ужгородського національного університету.

У довідково-бібліографічному відділі створюються електронні бази даних і друкуються матеріали за темами, що користуються попитом в університеті, в тому числі "Праці вчених УжНУ".

Бібліотека пропагує бібліотечно-бібліографічні знання серед студентів університету, формує у читачів культуру пошуку і сприйняття інформації. Щороку проводяться заняття зі студентами - першокурсниками з курсу "Основи бібліотекознавства, бібліографії та інформатики".