Автоматизація Наукової бібліотеки УжНУ

Опублікував Адміністратор • 26.02.2012 • Оновлено • 17.11.2014

Сучасна книгозбірня неможлива без використання нових технологій й нерозривно пов'язаних з ними нових форм бібліотечного і інформаційного забезпечення. Головним джерелом інформації в ХХІ столітті є книга і комп'ютер. У сучасних бібліотеках проходить процес бурхливої інформатизації, тобто впровадження нових технологій, елементів, які підвищують якість і ефективність праці бібліотекарів та надають можливість якнайшвидшого доступу і отримання інформації читачам. З лютого 2004 року впроваджено систему "УФД/Бібліотека".

Основними завданнями підрозділу є:

  • послідовна автоматизація всіх бібліотечних процесів;
  • ведення, підтримка, збереження електронного каталогу ;
  • вдосконалення і підтримка бібліотечної web-сторінки.
  • створенню електронної бібліотеки УжНУ.

Книгозбірня університету підключена до глобальної комп'ютерної мережі Internet, що дає можливість користування ресурсами інших бібліотек та безкоштовними повнотекстовими базами даних.

Використання сучасних технологій в обслуговуванні користувачів не тільки підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки, а і полегшує шлях користувача до інформації, надає престиж бібліотеці.