Видання бібліотеки УжНУ

ОСНОВНІ ПРАЦІ НАУКОВЦІВ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1991−2015)

уклад.: О.В. Бряник, Н.С. Лехман, Л.О. Мельник, О.В. Хаван, О.З. Цуняк; уклад. розд. `Дисертації`: Н.Я. Данилець, М.І. Чорній ; передм. В.І. Смоланки; відп. за вип. М.М. Медведь

ОСНОВНІ ПРАЦІ НАУКОВЦІВ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1991−2015) / уклад.: О.В. Бряник, Н.С. Лехман, Л.О. Мельник, О.В. Хаван, О.З. Цуняк; уклад. розд. `Дисертації`: Н.Я. Данилець, М.І. Чорній; передм. В.І. Смоланки; відп. за вип. М.М. Медведь; М-во освіти і науки України, ДВНЗ `Ужгор. нац. ун-т`, Наук. б-ка. − Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. − 696 с. − ISBN 978-617-531-147-9.
У бібліографічному покажчику подано інформацію про найвагоміші здобутки колективу Ужгородського національного університету за 25 років навчально-наукової діяльності. Покажчик включає бібліографічну інформацію про книжки науково-педагогічних працівників, видані в Україні та за її межами з 1991 до грудня 2015 року.
Пропонований покажчик є продовженням попереднього бібліографічного видання “Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990 рр.), укладеного О.В. Закривидорогою у співавторстві (1991). Покажчик фіксує матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, монографії, науково-популярні видання, підручники, посібники, довідники, наукові вісники тощо. Загалом у виданні зафіксовано 5617 документів.
Пропонується науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, дослідникам, усім, хто цікавиться становленням та розвитком університету, його освітніми та науковими досягненнями. [ Завантажити ]

Михайло Полюжин, Наталія Венжинович та їх учні : бібліогр. покажч. до 70-річчя Ужгор. нац. ун-ту

уклад. і відп. за вип. М.М. Медведь

Михайло Полюжин, Наталія Венжинович та їх учні : бібліогр. покажч. до 70-річчя Ужгор. нац. ун-ту/ уклад. і відп. за вип. М.М. Медведь; бібліогр. ред. : Л.О. Мельник, О.З. Цуняк; упоряд. персон. бібліогр.: В.Ф. Баньоі, Т.Т. Врабель, Я.Ю. Світлик, М.В. Томенчук, М.Д. Химинець; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Наук. б-ка УжНУ. – Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2015. – 180с. : іл. – ISBN 978-617-7344-04-8
У покажчику відображено основні етапи життя, наукової діяльності доктора філологічних наук, професора Михайла Михайловича Полюжина та кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови ДВНЗ "УжНУ" Наталії Федорівни Венжинович, їх учнів. Видання містить інформацію про науковий та науково-методичний доробок учених, фотовідбитки обкладинок найвагоміших праць, а також світлини, які ілюструють їх багатогранну наукову та педагогічну діяльність.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія

уклад. Н.С. Лехман, Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь

До 25-річчя кафедри політології і державного управління Ужгородського національного університету довідково-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки підготував видання:
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія : бібліогр. покажч. змісту. Вип. 1 − 1 (18) (2004−2015) / уклад. Н.С. Лехман, Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Ф-т сусп. наук, Наук. б-ка. − Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. − 116 с. − ISBN 978-617-531-135-6.
У бібліографічному покажчику подано інформацію про публікації у науковому збірнику за період з 2004 року по 2015 рік. Пропонується науковим працівникам, фахівцям у галузі політології, соціології, філософії, викладачам, аспірантам, студентам.
З виданням можна ознайомитися та отримати його в довідково-бібліографічному відділі бібліотеки.

Науковий вісник Ужгородського університету

Укладач Ю.П. Мателешко

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія [Текст] : бібліогр. покажч. змісту. Вип. 1 – 1 (30) (1995 – 2013) / уклад. Ю.П. Мателешко, бібліогр. ред. Л.О. Мельник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Наук. б-ка, Довідково-бібліогр. відділ. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. – 140 с. [ Завантажити ]

Наукові записки Ужгородського державного університету. Бібліографічний покажчик змісту (1947-1963 роки)

уклад.: Туренко Т.В., Мельник Л.О. відп.за вип.: Почекутова О.І.

Наукові записки Ужгородського державного університету. Бібліографічний покажчик змісту (1947-1963рр.) / Укладачі Т.В. Туренко, Л.О. Мельник. - Ужгород: вид-во УжНУ, 2005. - 88 с.
Бібліографічний покажчик підготовлений до 60-річчя з дня заснування Ужгородського державного університету і охоплює праці вчених за період з 1947 року по 1963 рік. Для науковців, аспірантів, студентів, бібліотечних працівників. [ Завантажити ]

Олена Закривидорога – книгознавець, бібліограф, педагог: збірник матеріалів, присвячених 90-річчю від дня народження

уклад.: В.В. Воробець, Л.О. Мельник, С.П. Слєпньова; відп. за вип. М.М. Медведь

Олена Закривидорога – книгознавець, бібліограф, педагог: збірник матеріалів, присвячених 90-річчю від дня народження [Текст] / уклад. : В.В. Воробець, Л.О. Мельник, С.П. Слєпньова ; відп. за вип. М.М. Медведь ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Наук. б-ка УжНУ. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2014. - 180 с. : іл.
ISBN 978-617-531-105-9
Збірник присвячений 90-річчю від дня народження Олени Дем'янівни Закривидороги – книгознавця, бібліографа, педагога, активного громадського діяча. У видання ввійшли статті, інтерв'ю, спогади вчених та колег про Олену Дем'янівну, яка усе своє життя присвятила служінню книзі. Окремий розділ складає біобібліографічний покажчик, в якому зібрано науковий доробок та літературу про життя і діяльність О.Д. Закривидороги. [ Завантажити ]

<< < 1 2 3 4 5 6 ... > >>