Видання бібліотеки УжНУ

Науковий вісник Ужгородського університету

Укладач Ю.П. Мателешко

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія [Текст] : бібліогр. покажч. змісту. Вип. 1 – 1 (30) (1995 – 2013) / уклад. Ю.П. Мателешко, бібліогр. ред. Л.О. Мельник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Наук. б-ка, Довідково-бібліогр. відділ. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. – 140 с. [ Завантажити ]

Наукові записки Ужгородського державного університету. Бібліографічний покажчик змісту (1947-1963 роки)

уклад.: Туренко Т.В., Мельник Л.О. відп.за вип.: Почекутова О.І.

Наукові записки Ужгородського державного університету. Бібліографічний покажчик змісту (1947-1963рр.) / Укладачі Т.В. Туренко, Л.О. Мельник. - Ужгород: вид-во УжНУ, 2005. - 88 с.
Бібліографічний покажчик підготовлений до 60-річчя з дня заснування Ужгородського державного університету і охоплює праці вчених за період з 1947 року по 1963 рік. Для науковців, аспірантів, студентів, бібліотечних працівників. [ Завантажити ]

Олена Закривидорога – книгознавець, бібліограф, педагог: збірник матеріалів, присвячених 90-річчю від дня народження

уклад.: В.В. Воробець, Л.О. Мельник, С.П. Слєпньова; відп. за вип. М.М. Медведь

Олена Закривидорога – книгознавець, бібліограф, педагог: збірник матеріалів, присвячених 90-річчю від дня народження [Текст] / уклад. : В.В. Воробець, Л.О. Мельник, С.П. Слєпньова ; відп. за вип. М.М. Медведь ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Наук. б-ка УжНУ. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2014. - 180 с. : іл.
ISBN 978-617-531-105-9
Збірник присвячений 90-річчю від дня народження Олени Дем'янівни Закривидороги – книгознавця, бібліографа, педагога, активного громадського діяча. У видання ввійшли статті, інтерв'ю, спогади вчених та колег про Олену Дем'янівну, яка усе своє життя присвятила служінню книзі. Окремий розділ складає біобібліографічний покажчик, в якому зібрано науковий доробок та літературу про життя і діяльність О.Д. Закривидороги. [ Завантажити ]

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць; бібліографічний покажчик. Випуски 1-18

Відп. ред. І.В.Сабадош

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. Вип. 18/ відп. ред. І.В.Сабадош. - Ужгород: Видавництво УжНУ " Говерла ", 2013. - 160 с.
У бібліографічному покажчику подано інформацію про публікації у збірнику наукових праць "Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства" за період з 1999 по 2013 рік. [ Завантажити ]

Володимир Фединишинець

Уклад. : Л.О. Мельник, Н.С. Лехман, О.В. Бряник ; вступ. ст. : О.С. Ігнатович ; відп. за вип. М.М. Медведь

Володимир Фединишинець: біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л.О. Мельник, Н.С. Лехман, О.В. Бряник; вступ. ст.: О.С. Ігнатович; відп. за вип. М.М. Медведь]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Наук. б-ка УжНУ. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. – 240 с.: іл. ISBN 978-617-531-090-8 [ Завантажити ]

Преса Закарпаття ХІХ – 1-ої пол. ХХ століття

Почекутова О. І.

Почекутова О. І. Преса Закарпаття ХІХ – 1-ої пол. ХХ століття. Бібліографічний покажчик. – Ужгород: 2009.

У бібліографічному покажчику зібрано і подано бібліографічні відомості про періодичні видання краю 2-ої пол. ХІХ – 1-ої пол. ХХ століття. Видання розраховано на наукових працівників, істориків, філологів, журналістів, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться часописами даного періоду.
[ Завантажити ]

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>