Видання бібліотеки УжНУ

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць; бібліографічний покажчик. Випуски 1-18

Відп. ред. І.В.Сабадош

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. Вип. 18/ відп. ред. І.В.Сабадош. - Ужгород: Видавництво УжНУ " Говерла ", 2013. - 160 с.
У бібліографічному покажчику подано інформацію про публікації у збірнику наукових праць "Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства" за період з 1999 по 2013 рік. [ Завантажити ]

Володимир Фединишинець

Уклад. : Л.О. Мельник, Н.С. Лехман, О.В. Бряник ; вступ. ст. : О.С. Ігнатович ; відп. за вип. М.М. Медведь

Володимир Фединишинець: біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л.О. Мельник, Н.С. Лехман, О.В. Бряник; вступ. ст.: О.С. Ігнатович; відп. за вип. М.М. Медведь]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Наук. б-ка УжНУ. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. – 240 с.: іл. ISBN 978-617-531-090-8 [ Завантажити ]

Преса Закарпаття ХІХ – 1-ої пол. ХХ століття

Почекутова О. І.

Почекутова О. І. Преса Закарпаття ХІХ – 1-ої пол. ХХ століття. Бібліографічний покажчик. – Ужгород: 2009.

У бібліографічному покажчику зібрано і подано бібліографічні відомості про періодичні видання краю 2-ої пол. ХІХ – 1-ої пол. ХХ століття. Видання розраховано на наукових працівників, істориків, філологів, журналістів, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться часописами даного періоду.
[ Завантажити ]

Науковий вісник Ужгородського університету

Уклад. Н.С. Лехман

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації: бібліогр. покажчик змісту. Вип. 1–28 (1995–2012) / уклад. Н.С. Лехман; ред. Л.О. Мельник; МО і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Наук. б-ка, Довід.-бібліогр. від. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 128 с. (1073 поз.). [ Завантажити ]

Бібліографічний покажчик літератури “Пласт на Закарпатті в минулому і сьогодні”

Уклад. О. Люта, Л. Мельник

Бібліографічний покажчик літератури “Пласт на Закарпатті в минулому і сьогодні” у фондах Наукової бібліотеки УжНУ та бібліотеки Закарпатського краєзнавчого музею / уклад. О. Люта, Л. Мельник // Пласт на Закарпатті в минулому і сьогодні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Пласту на Закарпатті (Ужгород, 17 серп. 1996 р.). – Ужгород : Гражда, 2012. – С. 156–175.

Науковий вісник Ужгородського університету

Уклад. Ю.П. Мателешко

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія : бібліогр. покажчик змісту (1995–2010) / уклад. Ю.П. Мателешко ; МО і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Іст. ф-т. – Ужгород : Говерла, 2010. – С. 328–360 (783 поз.).

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>