Видання бібліотеки УжНУ

Науковий вісник Ужгородського університету

Уклад. Н.С. Лехман

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації: бібліогр. покажчик змісту. Вип. 1–28 (1995–2012) / уклад. Н.С. Лехман; ред. Л.О. Мельник; МО і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Наук. б-ка, Довід.-бібліогр. від. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 128 с. (1073 поз.). [ Завантажити ]

Бібліографічний покажчик літератури “Пласт на Закарпатті в минулому і сьогодні”

Уклад. О. Люта, Л. Мельник

Бібліографічний покажчик літератури “Пласт на Закарпатті в минулому і сьогодні” у фондах Наукової бібліотеки УжНУ та бібліотеки Закарпатського краєзнавчого музею / уклад. О. Люта, Л. Мельник // Пласт на Закарпатті в минулому і сьогодні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Пласту на Закарпатті (Ужгород, 17 серп. 1996 р.). – Ужгород : Гражда, 2012. – С. 156–175.

Науковий вісник Ужгородського університету

Уклад. Ю.П. Мателешко

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія : бібліогр. покажчик змісту (1995–2010) / уклад. Ю.П. Мателешко ; МО і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Іст. ф-т. – Ужгород : Говерла, 2010. – С. 328–360 (783 поз.).

Професор Болдижар Михайло Миколайович

Уклад. В.В. Воробець

Професор Болдижар Михайло Миколайович : бібліогр. покажчик основних праць (до 70-річчя від дня народження) ; уклад. В.В. Воробець / МО України, Ужгор. нац. ун-т, Юрид. ф-т, Наук. б-ка. – Ужгород : Ліра, 2008. – 32 с.

Василь Степанович Шеверя (1932–2002)

За ред. Л.Л. Шимона

Василь Степанович Шеверя (1932–2002) / Ужгор. нац. ун-т, Фіз. ф-т, Наук. б-ка ; за ред. Л.Л. Шимона ; [бібліографію В.С. Шевери підготували: О. Закривидорога, Л. Мельник]. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2008. – 110 с. ISBN 978-966-2095-11-1

Доцент Юрій Сак

Уклад.: О.Д. Закривидорога, О.І. Почекутова, С.Д. Федака, Г.З. Шарган

Доцент Юрій Сак : біобібліогр. покажч. до 90-річчя від дня народження науковця / уклад. : О.Д. Закривидорога, О.І. Почекутова, С.Д. Федака, Г.З. Шарган ; наук. ред. Е.В. Швед. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112 с. – (Сер. “Вчені Ужгородського національного університету”). ISBN 978-966-387-006-9

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>