Видання бібліотеки УжНУ

Професор Болдижар Михайло Миколайович

Уклад. В.В. Воробець

Професор Болдижар Михайло Миколайович : бібліогр. покажчик основних праць (до 70-річчя від дня народження) ; уклад. В.В. Воробець / МО України, Ужгор. нац. ун-т, Юрид. ф-т, Наук. б-ка. – Ужгород : Ліра, 2008. – 32 с.

Василь Степанович Шеверя (1932–2002)

За ред. Л.Л. Шимона

Василь Степанович Шеверя (1932–2002) / Ужгор. нац. ун-т, Фіз. ф-т, Наук. б-ка ; за ред. Л.Л. Шимона ; [бібліографію В.С. Шевери підготували: О. Закривидорога, Л. Мельник]. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2008. – 110 с. ISBN 978-966-2095-11-1

Доцент Юрій Сак

Уклад.: О.Д. Закривидорога, О.І. Почекутова, С.Д. Федака, Г.З. Шарган

Доцент Юрій Сак : біобібліогр. покажч. до 90-річчя від дня народження науковця / уклад. : О.Д. Закривидорога, О.І. Почекутова, С.Д. Федака, Г.З. Шарган ; наук. ред. Е.В. Швед. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112 с. – (Сер. “Вчені Ужгородського національного університету”). ISBN 978-966-387-006-9

Віталій Ніколайчук

Уклад.: Л. Мельник, О. Люта, Т. Туренко

Віталій Ніколайчук : біобібліогр. покажч. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т, Біофак, Наук. б-ка УжНУ / уклад.: Л. Мельник, О. Люта, Т. Туренко ; наук. ред. В.Ю. Мандрик. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2006. – 135 с. : іл. – (Сер. “Вчені Ужгородського національного університету”). ISBN 966-8946-13-8.

Письменник Іван Чендей

Уклад.: О.Г. Люта, Л.О. Смочко, М.І. Трещак

Письменник Іван Чендей : біобібліогр. покажч. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту, Закарпат. ін-т ім. А.Волошина Міжрегіон. Акад. упр. Персоналом / уклад. : О.Г. Люта, Л.О. Смочко, М.І. Трещак ; вступ. ст. : Ференц Н. Лицар слова (С. 6–11) ; наук. ред. В. Кухта. – Ужгород : Мистецька лінія, 2005. – 170 с. : іл. (694 поз.). – Тираж 500 пр. ISBN 966-8764-16-1.

Наукові записки Ужгородського державного університету

Уклад.: Мельник Л.О., Туренко Т.В.

Наукові записки Ужгородського державного університету : бібліогр. покажч. змісту (1947–1963 рр.) / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т., Наук. б-ка / уклад. : Мельник Л.О., Туренко Т.В. ; відп. за вип. Почекутова О.І. – Ужгород : [Вид-во Ужгор. нац. ун-ту], 2005. – 86 с. (738 поз.). – Тираж 105 пр.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>