Видання бібліотеки УжНУ

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

Уклад.: Мельник Л.О., Почекутова О.І., Туренко Т.В.

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету : довід. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т / уклад. : Мельник Л.О., Почекутова О.І., Туренко Т.В. ; худож. оформ. Гаркуша О.Є. ; відп. за вип. Почекутова О.І. – Ужгород: “Вид-во Олександри Гаркуші”, 2005. – 64 с. : іл. – (Наук. б-ці УжНУ – 60). – Тираж 250 пр. ISBN 966-96569-3-1.

Людвіг Філіп

Уклад. Л.О.Мельник

Людвіг Філіп : біобібліогр. покажч. / Закарпат. краєзнав. музей, Мукачів. греко-катол. єпархія, Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту / уклад. Л.О.Мельник ; Наук. ред. П.М. Федака ; відп. за вип. В.С. Шеба ; Федака П.М. Післямова. Учений, краєзнавець, громадський і культурний діяч (С. 58–61). – Ужгород : [ТОВ “ВЕТА-Закарпаття”], 2004. – 88 с. : іл. (456 поз.). – Тираж 500 пр.

Василь Довгович

Уклад.: Закривидорорга О.Д., Шарган Г.З.

Василь Довгович. Література із фондів Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету : бібліогр. покажч. /уклад. : Закривидорорга О.Д., Шарган Г.З. ; наук. ред. Довганич О.Д. ; відп. за вип. Почекутова О.І. // Василь Довгович з точки зору прочитання : матеріали конф., присвяч. 220-й річниці від дня народж. визнач. Закарпат. письм., філософа, етнографа, церков. та громад. діяча, одного із фундаторів і чл.-кор. Угор. АН Василя Довговича / Закарпат осередок Наук. т-ва ім. Т.Г.Шевченка, Наук.-мистец. клуб ім. Василя Довговича; упоряд.: О. Довганич, І. Ребрик. – Ужгород : Гражда, 2004. – С. 67–111 (153 поз.). – Тираж 250 пр. ISBN 966-7112-78-0.

Олександр Духнович

Уклад.: О.С. Дурунда (ЗОУНБ), О.Д.З акривидорога, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, Т.В. Туренко

Олександр Духнович : бібліогр. покажч. (1995–2003рр.) / уклад. : О.С. Дурунда (ЗОУНБ), О.Д.З акривидорога, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, Т.В. Туренко (Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту) // Олександр Духнович – визначний педагог, мислитель, громадсько-політичний діяч Закарпаття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Олександра Духновича, 24–26 квіт. 2003 р., Ужгород, Україна / МО і науки України, Закарпат. облдержадмін., Ужгор. нац. ун-т, АН вищ. шк. України, Укр. акад. політ. наук, Міжнар. слов’ян. АН ; відп. ред. М.І. Пітюлич ; [редкол. : М.І. Блецкан та ін.]. – Ужгород : Вид-во Ужгор. нац. ун-ту, 2003. – С. 306–330 (232 поз.). – Тираж 200 пр. ISBN 966-7400-27-9.

Віталій Ніколайчук

Уклад.: О. Люта, Л. Мельник, Т. Туренко

Віталій Ніколайчук : біобібліогр. покажч. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т, Біофак, Наук. б-ка УжНУ / уклад. : О. Люта, Л. Мельник, Т. Туренко ; наук. ред. В.Ю. Мандрик ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород: [ПП “Медіум”], 2003. – 102 с. (290 поз.). – Тираж 250 пр. – (Сер. “Вчені Ужгородського національного університету”). ISBN 966-7400-25-7.

Олена Рудловчак

Закривидорога О.Л. Ільченко, В. Падяк

Закривидорога О. Олена Рудловчак : бібліогр. праць та літопис життя. Видається з нагоди присвоєння Олені Михайлівні Рудловчак звання Почесного доктора Ужгор. нац. у-ту / О. Закривидорога, Л. Ільченко, В. Падяк / Ужгор. нац. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту, Каф. історії України Ужгор. нац. ун-ту, Закарпат. обл. універс. наук. б-ка та ін. ; вступ. сл. Д.Д. Данилюка (С. 5). – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 160 с. (538 поз.) : іл. – Тираж 300 пр. ISBN 966-1838-16-1.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>