Видання бібліотеки УжНУ

Віталій Ніколайчук

Уклад.: Л. Мельник, О. Люта, Т. Туренко

Віталій Ніколайчук : біобібліогр. покажч. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т, Біофак, Наук. б-ка УжНУ / уклад.: Л. Мельник, О. Люта, Т. Туренко ; наук. ред. В.Ю. Мандрик. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2006. – 135 с. : іл. – (Сер. “Вчені Ужгородського національного університету”). ISBN 966-8946-13-8.

Письменник Іван Чендей

Уклад.: О.Г. Люта, Л.О. Смочко, М.І. Трещак

Письменник Іван Чендей : біобібліогр. покажч. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту, Закарпат. ін-т ім. А.Волошина Міжрегіон. Акад. упр. Персоналом / уклад. : О.Г. Люта, Л.О. Смочко, М.І. Трещак ; вступ. ст. : Ференц Н. Лицар слова (С. 6–11) ; наук. ред. В. Кухта. – Ужгород : Мистецька лінія, 2005. – 170 с. : іл. (694 поз.). – Тираж 500 пр. ISBN 966-8764-16-1.

Наукові записки Ужгородського державного університету

Уклад.: Мельник Л.О., Туренко Т.В.

Наукові записки Ужгородського державного університету : бібліогр. покажч. змісту (1947–1963 рр.) / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т., Наук. б-ка / уклад. : Мельник Л.О., Туренко Т.В. ; відп. за вип. Почекутова О.І. – Ужгород : [Вид-во Ужгор. нац. ун-ту], 2005. – 86 с. (738 поз.). – Тираж 105 пр.

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

Уклад.: Мельник Л.О., Почекутова О.І., Туренко Т.В.

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету : довід. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т / уклад. : Мельник Л.О., Почекутова О.І., Туренко Т.В. ; худож. оформ. Гаркуша О.Є. ; відп. за вип. Почекутова О.І. – Ужгород: “Вид-во Олександри Гаркуші”, 2005. – 64 с. : іл. – (Наук. б-ці УжНУ – 60). – Тираж 250 пр. ISBN 966-96569-3-1.

Людвіг Філіп

Уклад. Л.О.Мельник

Людвіг Філіп : біобібліогр. покажч. / Закарпат. краєзнав. музей, Мукачів. греко-катол. єпархія, Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту / уклад. Л.О.Мельник ; Наук. ред. П.М. Федака ; відп. за вип. В.С. Шеба ; Федака П.М. Післямова. Учений, краєзнавець, громадський і культурний діяч (С. 58–61). – Ужгород : [ТОВ “ВЕТА-Закарпаття”], 2004. – 88 с. : іл. (456 поз.). – Тираж 500 пр.

Василь Довгович

Уклад.: Закривидорорга О.Д., Шарган Г.З.

Василь Довгович. Література із фондів Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету : бібліогр. покажч. /уклад. : Закривидорорга О.Д., Шарган Г.З. ; наук. ред. Довганич О.Д. ; відп. за вип. Почекутова О.І. // Василь Довгович з точки зору прочитання : матеріали конф., присвяч. 220-й річниці від дня народж. визнач. Закарпат. письм., філософа, етнографа, церков. та громад. діяча, одного із фундаторів і чл.-кор. Угор. АН Василя Довговича / Закарпат осередок Наук. т-ва ім. Т.Г.Шевченка, Наук.-мистец. клуб ім. Василя Довговича; упоряд.: О. Довганич, І. Ребрик. – Ужгород : Гражда, 2004. – С. 67–111 (153 поз.). – Тираж 250 пр. ISBN 966-7112-78-0.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>