Видання бібліотеки УжНУ

Олександр Духнович

Уклад.: О.С. Дурунда (ЗОУНБ), О.Д.З акривидорога, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, Т.В. Туренко

Олександр Духнович : бібліогр. покажч. (1995–2003рр.) / уклад. : О.С. Дурунда (ЗОУНБ), О.Д.З акривидорога, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, Т.В. Туренко (Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту) // Олександр Духнович – визначний педагог, мислитель, громадсько-політичний діяч Закарпаття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Олександра Духновича, 24–26 квіт. 2003 р., Ужгород, Україна / МО і науки України, Закарпат. облдержадмін., Ужгор. нац. ун-т, АН вищ. шк. України, Укр. акад. політ. наук, Міжнар. слов’ян. АН ; відп. ред. М.І. Пітюлич ; [редкол. : М.І. Блецкан та ін.]. – Ужгород : Вид-во Ужгор. нац. ун-ту, 2003. – С. 306–330 (232 поз.). – Тираж 200 пр. ISBN 966-7400-27-9.

Віталій Ніколайчук

Уклад.: О. Люта, Л. Мельник, Т. Туренко

Віталій Ніколайчук : біобібліогр. покажч. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т, Біофак, Наук. б-ка УжНУ / уклад. : О. Люта, Л. Мельник, Т. Туренко ; наук. ред. В.Ю. Мандрик ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород: [ПП “Медіум”], 2003. – 102 с. (290 поз.). – Тираж 250 пр. – (Сер. “Вчені Ужгородського національного університету”). ISBN 966-7400-25-7.

Олена Рудловчак

Закривидорога О.Л. Ільченко, В. Падяк

Закривидорога О. Олена Рудловчак : бібліогр. праць та літопис життя. Видається з нагоди присвоєння Олені Михайлівні Рудловчак звання Почесного доктора Ужгор. нац. у-ту / О. Закривидорога, Л. Ільченко, В. Падяк / Ужгор. нац. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту, Каф. історії України Ужгор. нац. ун-ту, Закарпат. обл. універс. наук. б-ка та ін. ; вступ. сл. Д.Д. Данилюка (С. 5). – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 160 с. (538 поз.) : іл. – Тираж 300 пр. ISBN 966-1838-16-1.

Доцент Микола Олашин

Уклад. та бібліогр. ред. О.Д. Закривидорога

Доцент Микола Олашин : біобібліогр. покажч. / МО і науки України, Ужгор. нац. ун-т, НДІ карпатознавства, Наук. б-ка Ужгор. нац. ун-ту / вступ. нарис : В.Ілько. З Нижнього Бистрого у таємничий світ історії (С. 7–21) / уклад. та бібліогр. ред. О.Д. Закривидорога ; наук. ред. І.О. Мандрик ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 96 с.(329 поз.) : іл. – (Сер. “Вчені Ужгородського національного університету”). – Тираж 300 пр. ISBN 966-7838-22-6.

Чумацький шлях: Професор Василь Чумак

Уклад.: О. Люта, Л. Мельник

Чумацький шлях: Професор Василь Чумак : біобібліогр. покажч. / МО і науки України, Ужгор. держ.ун-т, Каф. укр. л-ри, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту ; Чумацький шлях : інтерв’ю Ю. Туряниці. – С. 6–15 / уклад. : О. Люта, Л. Мельник ; наук. ред. Ю. Балега. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 68 с. : іл. (444 поз.). – (Сер. “Вчені Ужгородського державного університету”). – Тираж 200 пр. ISBN 966-7511-16-2.

Професор Василь Комендар

Уклад.: О.Д. Закривидорога, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, Т.В. Туренко

Професор Василь Комендар : біобібліогр. покажч. / МО України, Ужгор. держ. ун-т, Біофак, Каф. ботаніки, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту ; вступ. ст. : Ситник К.М. Видатний учений, чудовий професор, прекрасна людина, мій друг і колега Василь Іванович Комендар (С. 5–10) / уклад. : О.Д. Закривидорога, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, Т.В. Туренко ; наук. ред. Ю.Ю. Петрус ; бібліогр. ред. Л.О. Мельник ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород : Патент, 1999. – 92 с. (836 поз.) – (Сер. “Вчені Ужгородського державного університету”). – Тираж 200 пр. ISBN 966-72-42-89-7.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>