Видання бібліотеки УжНУ

Скарбниця духовності: Науковій бібліотеці Ужгородського державного університету – 50 років

Редкол.: В.С. Поп (голова, відп. ред.), О.І. Почекутова, О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник

Скарбниця духовності: Науковій бібліотеці Ужгородського державного університету – 50 років / МО України, Ужгор. держ. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту ; [редкол. : В.С. Поп (голова, відп. ред.), О.І. Почекутова, О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник] ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород : [ВАТ “Патент”], 1995. – 326 с. : іл. – Тираж 400 пр. ISBN 966-7242-30-7.

Олександр Духнович (1803–1865)

Уклад.: О.Д. Закривидорога, Г.К. Ковальчук, В.В. Коллар, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, М.Ю. Рущак, Т.В. Туренко

Олександр Духнович (1803–1865) : бібліогр. покажч. / МО України, Закарпат. обл. рада народних депутатів, Ужгор. держ. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту, Закарпат. обл. універс. наук. б-ка / уклад. : О.Д. Закривидорога, Г.К. Ковальчук, В.В. Коллар, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, М.Ю. Рущак, Т.В. Туренко ; вступ. ст. В. Поп. Син народу (С. 5–13) ; наук. ред. : В.С. Поп, І.М. Сенько ; бібліогр. ред. Л.О. Мельник ; худож. оформ. О.Є. Мельник ; відп. за вип. : О.І. Почекутова, Л.З. Григаш. – Ужгород, [ВВК “Патент”], 1995. –282с. (1803 поз.) – Тираж 500 пр.

Професор Штернберг Яків Ісакович = Váradi-Sternberg János professzor : (До 70-річчя від дня народж.) = (Szűletésének 70- évfordulója tiszteletére)

Уклад.: О.Д. Закривидорога, І.О. Мандрик, Л.О. Мельник, М.В.Троян, К.К. Шовш

Професор Штернберг Яків Ісакович = Váradi-Sternberg János professzor : (До 70-річчя від дня народж.) = (Szűletésének 70- évfordulója tiszteletére) : бібліогр. покажч. / МО України – Ukrajna oktatásűgyi Minisztériuma; Ужгор. держ. ун-т = Ungvári állami Egyetem ; Наук. б-ка УжДУ = Ungvári állami egyetem tudományos könyvtára / уклад. : О.Д. Закривидорога, І.О. Мандрик, Л.О. Мельник, М.В.Троян, К.К. Шовш ; вступ. ст. : І.О. Мандрик. Подвижник науки ( укр., угор., С. 3–6) ; Dr. Soós Kálmán. Dr. Váradi-Sternberg János = Калман Шовш. Янош Вароді-Штернберг (Штернберг Яків Ісакович) 1924–1992 (угор., укр.). – С. 7–17 ; бібліогр. ред. : О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник ; наук. ред. та пер. з угор. на укр. мову К.К. Шовш ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород – Ungvár, [ВВК “Патент”], 1994. – 90с. (398 поз.) – (Сер. “Вчені Ужгородського державного університету”). – Тираж 300 пр.

Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990рр.)

Уклад.: О.Д. Закривидорога, Є.Ш. Калочай, Ю.В. Костю, Л.О. Мельник

Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990рр.) : бібліогр. покажч. / Держ. ком. СРСР по нар. освіті, МВ і ССО УРСР, Ужгор. держ. ун-т, Наук. б-ка УжДУ, Закарпат. т-во “Знання” / уклад. : О.Д. Закривидорога, Є.Ш. Калочай, Ю.В. Костю, Л.О. Мельник ; передм., підготов. довідк. апарату О.Д. Закривидорога ; ред. : М.І. Зимомря, Л.О. Мельник, Я.І. Штернберг ; відп. за вип. : І.І. Берцик, О.І. Почекутова. – Ужгород : [Перечин. райдрук.], 1991. – 282 с. (1917 поз.). – Тираж 600 пр.

Ілля Гаврилович Шульга

Уклад.: Г.М. Авраменко, Л.М. Шпилєва, О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник

Ілля Гаврилович Шульга : бібліогр. покажч. / Вінницький держ. пед. ін-т. ім. М.Островського, Вінницька держ. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва, Вінницька обл. орг. любителів кн. УРСР, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту / уклад.: Г.М. Авраменко, Л.М. Шпилєва, О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник ; вступ. ст. : С.І. Дровозюк, В.С. Мазурик ; відп. за вип. А.Й. Лучко. – Вінниця : [Літин. райдрук.], 1991. – 22 с. (198 поз.). – (Вчені нашого краю). –Тираж 500 пр.

Хунгарология в Ужгородском государственном университете

Сост.: Е.Д. Закривидорога, Ю.В. Костю, О.Г. Люта, Л.А. Мельник, Т.В. Туренко, К.К. Шовш

Хунгарология в Ужгородском государственном университете : библиогр. указ. / Гос. комитет СССР по нар. образованию, МВ и ССО УССР, Ужгор. гос. ун-т, Сов. центр хунгарологии, Науч. б-ка УжГУ / сост. : Е.Д. Закривидорога, Ю.В. Костю, О.Г. Люта, Л.А. Мельник, Т.В. Туренко, К.К. Шовш ; ред. : П.Н. Лизанец, Л.А.Мельник, Я.И. Штернберг ; отв. за вып. Е.И. Почекутова. – Ужгород : [Рад. Закарпаття], 1990. – 116 с. (1463 поз.). – (Бібліогр. праць подається за персоналіями). – Тираж 1000 пр.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>