Видання бібліотеки УжНУ

Олена Теліга

Уклад.: О.Г. Люта , Л.О. Смочко

Олена Теліга : бібліогр. покажч. / МО України, Ужгор. держ. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту, Закарпат. філія Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Каф. укр. та інозем. мов. ; передм. : Поп В.С. Засяяла незгасною зорею (С. 5–9) / уклад. : О.Г. Люта , Л.О. Смочко ; наук. ред. В.С. Поп ; бібліогр. ред. Л.О. Мельник. – Ужгород : Патент, 1999. – 92 с. (342 поз.). – Тираж 250 пр. ISBN 966-7725-01-4.

Літописець Карпатського села

Уклад.: О.Д. Закривидорога

Літописець Карпатського села: Про життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність професора Василя Ілька : біобібліогр. покажч. / МО України, Ужгор. держ. ун-т, Істфак., Наук. б-ка УжНУ ; вступ. ст. Мандрик І. З любов’ю до рідного краю (С. 5–6) ; Олашин М. Син Карпатського краю, історик-аграрник, педагог вищої школи (С. 7–87) / уклад. О.Д. Закривидорога ; за ред. Д.М. Федаки ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород : Патент, 1999. – 168с. (223 поз.). – (Сер. “Вчені Ужгородського державного університету”). – Тираж 350 пр. ISBN 966-7242-70-6.

Іван Сенько

Туряниця В.В.Люта О.Г., Хланта І.В.

Туряниця В.В. Іван Сенько : біобібліогр. покажч. : [До 60-річчя від дня народж.] / Туряниця В.В., Люта О.Г., Хланта І.В. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-видав. від. Закарпат. ком. у справах преси та інформації, 1997. – 48с. (344 поз.). – С. 45. – Коротка біогр. довідка. – Тираж 300 пр. ISBN 966-7186-10-5.

Скарбниця духовності: Науковій бібліотеці Ужгородського державного університету – 50 років

Редкол.: В.С. Поп (голова, відп. ред.), О.І. Почекутова, О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник

Скарбниця духовності: Науковій бібліотеці Ужгородського державного університету – 50 років / МО України, Ужгор. держ. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту ; [редкол. : В.С. Поп (голова, відп. ред.), О.І. Почекутова, О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник] ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород : [ВАТ “Патент”], 1995. – 326 с. : іл. – Тираж 400 пр. ISBN 966-7242-30-7.

Олександр Духнович (1803–1865)

Уклад.: О.Д. Закривидорога, Г.К. Ковальчук, В.В. Коллар, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, М.Ю. Рущак, Т.В. Туренко

Олександр Духнович (1803–1865) : бібліогр. покажч. / МО України, Закарпат. обл. рада народних депутатів, Ужгор. держ. ун-т, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту, Закарпат. обл. універс. наук. б-ка / уклад. : О.Д. Закривидорога, Г.К. Ковальчук, В.В. Коллар, О.Г. Люта, Л.О. Мельник, М.Ю. Рущак, Т.В. Туренко ; вступ. ст. В. Поп. Син народу (С. 5–13) ; наук. ред. : В.С. Поп, І.М. Сенько ; бібліогр. ред. Л.О. Мельник ; худож. оформ. О.Є. Мельник ; відп. за вип. : О.І. Почекутова, Л.З. Григаш. – Ужгород, [ВВК “Патент”], 1995. –282с. (1803 поз.) – Тираж 500 пр.

Професор Штернберг Яків Ісакович = Váradi-Sternberg János professzor : (До 70-річчя від дня народж.) = (Szűletésének 70- évfordulója tiszteletére)

Уклад.: О.Д. Закривидорога, І.О. Мандрик, Л.О. Мельник, М.В.Троян, К.К. Шовш

Професор Штернберг Яків Ісакович = Váradi-Sternberg János professzor : (До 70-річчя від дня народж.) = (Szűletésének 70- évfordulója tiszteletére) : бібліогр. покажч. / МО України – Ukrajna oktatásűgyi Minisztériuma; Ужгор. держ. ун-т = Ungvári állami Egyetem ; Наук. б-ка УжДУ = Ungvári állami egyetem tudományos könyvtára / уклад. : О.Д. Закривидорога, І.О. Мандрик, Л.О. Мельник, М.В.Троян, К.К. Шовш ; вступ. ст. : І.О. Мандрик. Подвижник науки ( укр., угор., С. 3–6) ; Dr. Soós Kálmán. Dr. Váradi-Sternberg János = Калман Шовш. Янош Вароді-Штернберг (Штернберг Яків Ісакович) 1924–1992 (угор., укр.). – С. 7–17 ; бібліогр. ред. : О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник ; наук. ред. та пер. з угор. на укр. мову К.К. Шовш ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород – Ungvár, [ВВК “Патент”], 1994. – 90с. (398 поз.) – (Сер. “Вчені Ужгородського державного університету”). – Тираж 300 пр.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>