Видання бібліотеки УжНУ

Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990рр.)

Уклад.: О.Д. Закривидорога, Є.Ш. Калочай, Ю.В. Костю, Л.О. Мельник

Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського державного університету (1946–1990рр.) : бібліогр. покажч. / Держ. ком. СРСР по нар. освіті, МВ і ССО УРСР, Ужгор. держ. ун-т, Наук. б-ка УжДУ, Закарпат. т-во “Знання” / уклад. : О.Д. Закривидорога, Є.Ш. Калочай, Ю.В. Костю, Л.О. Мельник ; передм., підготов. довідк. апарату О.Д. Закривидорога ; ред. : М.І. Зимомря, Л.О. Мельник, Я.І. Штернберг ; відп. за вип. : І.І. Берцик, О.І. Почекутова. – Ужгород : [Перечин. райдрук.], 1991. – 282 с. (1917 поз.). – Тираж 600 пр.

Ілля Гаврилович Шульга

Уклад.: Г.М. Авраменко, Л.М. Шпилєва, О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник

Ілля Гаврилович Шульга : бібліогр. покажч. / Вінницький держ. пед. ін-т. ім. М.Островського, Вінницька держ. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва, Вінницька обл. орг. любителів кн. УРСР, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту / уклад.: Г.М. Авраменко, Л.М. Шпилєва, О.Д. Закривидорога, Л.О. Мельник ; вступ. ст. : С.І. Дровозюк, В.С. Мазурик ; відп. за вип. А.Й. Лучко. – Вінниця : [Літин. райдрук.], 1991. – 22 с. (198 поз.). – (Вчені нашого краю). –Тираж 500 пр.

Хунгарология в Ужгородском государственном университете

Сост.: Е.Д. Закривидорога, Ю.В. Костю, О.Г. Люта, Л.А. Мельник, Т.В. Туренко, К.К. Шовш

Хунгарология в Ужгородском государственном университете : библиогр. указ. / Гос. комитет СССР по нар. образованию, МВ и ССО УССР, Ужгор. гос. ун-т, Сов. центр хунгарологии, Науч. б-ка УжГУ / сост. : Е.Д. Закривидорога, Ю.В. Костю, О.Г. Люта, Л.А. Мельник, Т.В. Туренко, К.К. Шовш ; ред. : П.Н. Лизанец, Л.А.Мельник, Я.И. Штернберг ; отв. за вып. Е.И. Почекутова. – Ужгород : [Рад. Закарпаття], 1990. – 116 с. (1463 поз.). – (Бібліогр. праць подається за персоналіями). – Тираж 1000 пр.

Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802–1839)

Уклад. : О.Д.Закривидорога, О.Г.Люта, Л.О.Мельник, Т.В.Туренко

Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802–1839) : бібліогр. покажч. / МВ і ССО УРСР, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту, Довідково-бібліогр. від. / уклад. : О.Д.Закривидорога, О.Г.Люта, Л.О.Мельник, Т.В.Туренко ; вступ. ст. : І.М. Гранчак, М.І. Зимомря. Ю.І. Гуца-Венелін і сучасність (С. 4–7) ; відп. ред. Я.І. Штернберг, Л.О. Мельник ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород, 1989. – 85 с. : іл. (537 поз.) – Тираж 180 пр.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>