Видання бібліотеки УжНУ

Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802–1839)

Уклад. : О.Д.Закривидорога, О.Г.Люта, Л.О.Мельник, Т.В.Туренко

Юрій Іванович Венелін-Гуца (1802–1839) : бібліогр. покажч. / МВ і ССО УРСР, Наук. б-ка Ужгор. держ. ун-ту, Довідково-бібліогр. від. / уклад. : О.Д.Закривидорога, О.Г.Люта, Л.О.Мельник, Т.В.Туренко ; вступ. ст. : І.М. Гранчак, М.І. Зимомря. Ю.І. Гуца-Венелін і сучасність (С. 4–7) ; відп. ред. Я.І. Штернберг, Л.О. Мельник ; відп. за вип. О.І. Почекутова. – Ужгород, 1989. – 85 с. : іл. (537 поз.) – Тираж 180 пр.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>