Науковий вісник
Ужгородського університету

Збірник наукових праць

Змінив Адміністратор •  10.05.2016 •  Вихідна інформація  •  Архів номерів

Засновник: Ужгородський національний університет
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 09.10.2003
Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"
 
Серія: Географія
Рік заснування: 2013
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 09.10.2003
Тематика: географія, геодезія, картографія та землеустрій, лісове та садово-паркове господарство, суміжні науки про Землю і раціональне природокористування, хроніка, персоналії та бібліографія.
Головний редактор: Поп С.С. – доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки.
Заступник головного редактора: Фекета І.Ю. – кандидат біологічних наук, доцент.
Відповідальний за випуск: Калинич І.В. – кандидат технічних наук, доцент.
Члени редколегії: Бортник С. ( д-р географ. наук ), Дністрянський М. ( д-р географ. наук ), Нємець К.( д-р географ. наук ), Шищенко П. ( д-р географ. наук ), Савчук С. ( д-р техн. наук., проф. ), Перович Л. ( д-р техн. наук., проф. ), Тревого І. ( д-р техн. наук., проф. ), Комендар В. ( д-р біол. наук., проф. ), Ковальчук А. ( д-р біол. наук., проф. ), Дробнич В. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ), Шандор Ф.Ф. ( д-р ф. наук., проф. ), Савіна О. ( д-р с.-г. наук, проф. ), Кічура В. ( канд. с.-г. наук, доц. ), Потіш Л. ( канд. біол. наук., доц. ), Калинич І. ( канд. техн. наук, доц.), Пересоляк В. ( канд. наук з держ. упр., доц. ), Ничвид М. ( технічний секретар )
Адреса редакції: Ужгород 88000, вул. Університетська, 14
Географічний факультет УжНУ
Тел../факс (0312)640354
e-mail: visnyk-geo@uzhnu.edu.ua
 
Серія: Право
Рік заснування: 2003
Реєстрація у ДАК України: Постанова № 2-05/5 від 08.06.2005 р.,
Постанова № 1-05/3 від 08.07.2009 р.
Тематика: висвітлення наукових юридичних досліджень в регіоні, популяризація наукових знань, хроніка, персоналії, бібліографія
Періодичність: шість разів на рік
Головний редактор: Бисага Юрій Михайлович (д-р юрид. наук, проф.)
Заступник головного редактора: Бєлов Дмитро Миколайович (д-р юрид. наук, проф.)
Відповідальний секретар: Рогач О. Я. (д-р юрид. наук, проф.)
Члени редколегії: Бисага Ю. Ю. (канд. юрид. наук, доц.), Бобровник С. В. (д-р юрид. наук, проф.), Булеца С. Б. (канд. юрид. наук, проф.), Воронова Л. К. (д-р юрид. наук, проф.), Гарагонич О. В. (канд. юрид. наук, доц.), Гомонай В. В. (канд. юрид. наук, доц.), Греца Я. В. (канд. юрид. наук, доц.), Дзера О. В. (д-р юрид. наук, проф.), Колодій А. М. (д-р юрид. наук, проф.), Кубічек П. (канд. юрид. наук, проф.), Лазур Я. В. (д-р юрид. наук, проф.), Лемак В. В. (д-р юрид. наук, проф.), Ленгер Я. І. (канд. юрид. наук, доц.), Марек К. (канд. юрид. наук, проф.), Марцеляк О. В. (д-р юрид. наук, проф.), Митровка Я. В. (канд. юрид. наук, доц.), Палінчак М. М. (канд. іст. наук, проф.), Патакійова М. (канд. юрид. наук, проф.), Петришин О. В. (д-р юрид. наук, проф.), Праневічєне Б. (канд. юрид. наук, проф.), Рогач І. (канд. юрид. наук), Семерак О. С. (канд. юрид. наук, проф.), Севрюков О. П. (д-р юрид. наук, проф.), Сідак М. В. (д-р юрид. наук, проф.), Скрипнюк О. В. (д-р юрид. наук, проф.), Ступник Я. В. (канд. юрид. наук, доц.), Фазикош В. Г. (канд. юрид. наук), Чечерський В. І. (канд. юрид. наук, доц.), Ярема В. І. (д-р екон. наук, проф.)
Інтернет: www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua
Адреса редакції: вул. Капітульна, 26, к. 8, м. Ужгород, 88000, Україна
Тел.: +38 099 083 79 51
E-mail: journal@jurfak.uzhgorod.ua
 
Серія: Біологія
Рік заснування: 1994
Проблематика: питання загальної біології, екології, созології, мікробіології, ботаніки, ентомології, зоології, фізіології, генетики
Періодичність: два рази на рік
Мова видання: українська, англійська, російська
Головний редактор: Комендар В.І. ( доктор біологічних наук )
Заступник головного редактора: Куртяк Ф.Ф. ( кандидат біологічних наук )
Відповідальний секретар: Чумак В.О. ( кандидат біологічних наук)
Члени редколегії: Травлєєв А.П. (чл.- кор. НАН України, д-р біол. наук .), Мосякін С.Л.( д-р біол. наук .), Козловський М.П. ( д-р біол. наук .), Гамор Ф.Д. ( д-р біол. наук. ), Поліщук В.П.( д-р біол. наук. ),Корнєєв В.О. ( д-р біол. наук. ), Бровдій В.М. ( д-р біол. наук. ), Межжерін С.В. ( д-р біол. наук. ), Комендар В.І. ( д-р біол. наук. ), Бойко Н.В. ( д-р біол. наук. ), Фекета В.П. ( д-р біол. наук. ), Куртяк Ф.Ф. ( д-р біол. наук. ), Рошко В.Г. ( д-р біол. наук. ), Чумак В.О. ( д-р біол. наук. )
Адреса редакції: вул. А. Волошина, 32, Ужгород, 88000, Україна
Електронна адреса : visnykuzhnu@yahoo.com
 
 
Серія: Математика
Рік заснування: 1994
Періодичність: два рази на рік
Головний редактор: Маринець В.В. ( доктор фізико-математичних наук, професор)
Заступник головного редактора: Король І.І. (доктор фізико-математичних наук, професор)
Відповідальний секретар: Погоріляк О.О. (кандидат фізико-математичних наук, доцент )
Члени редколегії: Бабич М.Д. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ), Бовді А.А. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ) , Бондаренко В.М. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ), Волошин О.Ф. ( д-р техн. наук, проф. ), Гече Ф.Е. ( д-р техн. наук, проф. ), Головач Й.Г. ( д-р техн. наук, проф. ), Гусак Д.В. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ), Задирака В.К. (чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. ), Козаченко Ю.В. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ), Кузка О.І. ( канд. фіз.-мат. наук, доц. ), Моца А.І. ( канд. фіз.-мат. наук, доц. ), Перестюк М.О. ( академік НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. ) , Ронто А.М. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ), Ронто М.Й. ( д-р фіз.-мат. наук, проф.), Шапочка І.В. ( канд. фіз.-мат. наук, доц. )
Адреса редакції: Україна, 88016 Ужгород, вул. Університетська, 14,
Математичний факультет УжНУ.
Тел. ( факс ): (0312) 642725
 
Серія: Економіка
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-02/2 від 09.02.2000
Головний редактор: Мікловда В. П. (доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України)
Заступник головного редактора: Ярема В.І. (доктор економічних наук)
Відповідальний секретар: Пойда-Носик Н.Н. (канд. екон. наук., доц. ), Гапак Н.М. (канд. екон. наук., доц.)
Члени редколегії: Лендєл М.А. (д-р екон. наук, проф., чл.-кор. УААН;), Приходько В.О. (д-р екон. наук), Балян А.В., (д-р екон. наук, чл.-кор. УААН;), Рущак М.Ю.( д-р екон. наук, проф. ), Кузмішин П. (д-р екон. наук, проф. ), Волков В.П. (д-р техн. наук, проф.), Шмаль В. (д-р техн. наук, проф.), Слава С.С. (канд. екон. наук., доц. ), Сембер С.В. (канд. екон. наук., доц.)
Адреса редакції: 88017, м. Ужгород, вул. Університетська, 14, інститут економіки і міжнародних відносин, факультет економіки Ужгородського національного університету, кім. 405 ,
Тел./факс: (0312) 64-25-56,
E-mail: visnyk.uzhnu@yandex.ru
 
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 21015-10815Р, видане Державною реєстраційною службою України 29.09.2014 р.
Головний редактор: Палінчак Микола Михайлович – декан факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету, доктор політологічних наук, професор
Заступник головного редактора: Приходько Володимир Панасович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, доктор економічних наук, професор
Химинець Василь Васильович – професор кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, доктор економічних наук, професор
Відповідальний секретар: Дроздовський Ярослав Петрович – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, кандидат економічних наук
Члени редколегії: Ярема Василь Іванович – завідувач кафедри господарського права Ужгородського національного університету, доктор економічних наук, професор
Мікловда Василь Петрович – завідувач кафедри економіки підприємства Ужгородського національного університету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України
Філіпенко Антон Сергійович – доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор економічних наук, заслужений професор КНУ ім. Тараса Шевченка, академік АН ВШ України
Газуда Михайло Васильович – професор кафедри економіки підприємства Ужгородського національного університету, доктор економічних наук, професор
Луцишин Зоряна Орестівна – професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор
Старостіна Алла Олексіївна – завідувач кафедри міжнародної економіки економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор
Слава Світлана Степанівна – професор кафедри економіки підприємства Ужгородського національного університету, кандидат економічних наук, доцент
Ерфан Єва Алоїсівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, кандидат економічних наук
Кушнір Наталія Олексіївна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, кандидат економічних наук
Шинкар Віктор Андрійович – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, кандидат економічних наук
Король Марина Михайлівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, кандидат економічних наук
Рошко Світлана Михайлівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук
Andrzej Krynski – доктор габілітований, професор, ректор Полонійського університету (Республіка Польща)
Ioan Horga – доктор історичних наук, професор Університету Орадеа (Румунія)
Ľudmila Lipková – доктор економічних наук, професор Братиславського економічного університету (Словаччина)
Бурунова Олена – доктор економічних наук, професор Полонійського університету (Республіка Польща)
 
Серія: Історія
Рік заснування: 1995
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 01-05/9 від 08.09.1999
Галузь науки: історичні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Головний редактор: Мазурок Олег Сергійович - доктор історичних наук, професор.
Заступник головного редактора: Данилюк Дмитро Дмитрович - доктор історичних наук, професор.
Відповідальний секретар: Олашин Микола Васильович - кандидат історичних наук, доцент.
Члени редколегії: Віднянський С.В. ( д-р іст. наук, проф. ), Задорожний В.Є. (д-р іст. наук, проф. ), Ліхтей І.М. (канд. іст. наук, доц. ), Мандрик І.О., (д-р іст. наук, проф. ), Офіцинський Р.А. (д-р іст. наук , проф.), Тиводар М.П. (д-р іст. наук, проф.), Федака С.Д. (д-р іст. наук, проф. ), Фенич В.І. ( канд. іст. наук, доц. ).
Адреса редакції: вул. Університетська, 14, Ужгород, Україна, 88000
 
Серія: Медицина
Головний редактор: Головацький А. С. - доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
Заступник голови редколегії: Фабрі З.Й. - професор.
Секретар редколегії: Кочмарь М.Ю. – кандидат медичних наук, доцент.
Відповідальний редактор: Русин В.І. - ( д-р мед. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України ).
Члени редколегії: Архій Е.Й.(д-р мед. наук, проф.), Болдіжар О.О.( декан медичного факультету, д-р мед. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України ), Віщак В.Е., Ганич О.М. (д-р мед. наук, проф.), Ганич Т.М.( д-р мед. наук, проф.), Горленко О.М. (д-р мед. наук, проф.), Коваль Г.М., Корсак В.В. (д-р мед. наук, проф., заслужений лікар України), Маляр В.А., Рішко М.В. (д-р мед. наук, проф.), Русин А.В. (д-р мед. наук), Торохтін О.М. ( проф.), Фекета В.П. (д-р біол. наук, проф.), Фера О.В.(зав. каф., ) Чобей С.М.( д-р мед. наук, проф.), Шеремет П.Ф. (д-р мед. наук, проф., заслужений лікар України), Шимон В.М. (д-р мед. наук, проф.)
Адреса редакції: вул. А. Волошина, 32, Ужгород, 88000, Україна
 
Серія: Педагогіка. Соціальна робота
Головний редактор: Козубовська І.В. - доктор педагогічних наук, професор
Заступник головного редактора: Бартош О.П. - кандидат педагогічних наук, доцент
Відповідальний секретар: Опачко М.В. - кандидат педагогічних наук, доцент
Члени редколегії: Гвоздяк О.М. ( канд. пед. наук., проф.), Завгородня Т.К. ( д-р. пед. наук., проф. ), Росул В.В. ( канд. пед. наук., проф.), Староста В.І. (д-р пед. наук, проф. ), Щербан Т.Д. (д-р. психол. наук, проф. ), Поліщук В.А. (д-р. пед. наук., проф. ), Поліщук Ю.Й. ( д-р пед. наук, проф.).
Адреса редакції: вул. Університетська, 14, Ужгород, Україна, 88000
 
Серія: Політологія. Соціологія. Філософія
Рік заснування: 2004
Проблематика: висвітлення актуальних питань вітчизняної та зарубіжної політології, соціології та філософії
Галузь науки: політичні науки
Періодичність: 3 рази на рік
Головний редактор: Вегеш М. М. - доктор історичних наук
Заступник головного редактора: Остапець Ю. О. - кандидат політичних наук, професор.
Відповідальний секретар: Ключкович А. Ю. - кандидат політичних наук.
Члени редколегії: Варзар І.М.( д-р політ. наук, проф.), Вегеш М. М. (д-р іст. наук., проф.), Денисенко В.М.( д-р політ. наук, проф.), Дудінска І. ( д-р філос. наук., доц.), Дудінський В. ( д-р філос. наук., доц.), Кирилюк Ф.М. ( д-р філос. наук., проф.), Климончук В. ( д-р політ. наук, проф.), Круглашов А.М. (д-р політ. наук, проф. ), Лендьел М. (д-р політ. наук, проф.), Мигович І.І. (д-р філос. наук, проф. ), Остапець Ю. О. (канд. політ. наук, проф.), Павловська А. ( д-р філос. наук., проф. ), Примуш М. (д-р політ. наук, проф.), Романюк А. (д-р політ. наук, проф.).
Адреса редакції: вул. Університетська, 14, Ужгород, Україна, 88000
 
Серія: Фізика
Рік заснування: 1997
Проблематика: результати досліджень у галузі фізики конденсованих систем, ядерної фізики, атомної та молекулярної фізики, теорії поля та фізики елементарних частинок, астрофізики, фізичної електроніки, прикладної фізики, міждисциплінарної фізики та суміжних галузей науки, техніки, історії фізики
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-0/5 від 22.12.2010
Галузь науки: фізичні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська, російська
Головний редактор: Різак В. М. - доктор фізико-математичних наук,професор
Заступник головного редактора: Біланич В. С. - кандидат фізико-математичних наук, доцент
Відповідальний секретар: Мар’ян М. І. - доктор фізико-математичних наук
Відповідальний за випуск: Карбованець М. – ( канд. фіз.-мат. наук, доц. )
Члени редколегії: Височанський Ю. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Грабар О. ( д-р фіз.-мат. наук, проф.); Лазур В. ( д-р фіз.-мат. наук, проф.); Мар’ян М. І. ( д-р фіз.-мат. наук, проф.); Небола І. ( д-р фіз.-мат. наук, проф.); Попик Ю. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Сливка О. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Студеняк І. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Хіміч І.( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Шафраньош І. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Шимон Л. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Гуранич П. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Шпеник О. ( акад. НАН України, проф. ); Кельман В. ( д-р фіз.-мат. наук, проф. ); Копчанський П. ( д-р фіз.-мат. наук, проф., (Словацька АН); Шевелько В. (Росія); Янєв Р. (Німеччина); Шебень В. ( канд. пед. наук, доц. (Словаччина)
Адреса редакції: Ужгород 88000, вул. Волошина, 54 Фізичний факультет УжНУ
Тел. (факс): (03122) 3-20-24
e-mail: visnyk@univ.uzhgorod.ua
 
Серія: Філологія. Соціальні комунікації
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/3 від 14.04.2010
Головний редактор: Бідзіля Ю.М. - кандидат філологічних наук, професор
Відповідальний секретар: Шаповалова Г.В. - кандидат філологічних наук, доцент
Члени редколегії: Барчан В.В.( д-р. філол. наук, проф. ), Бедзір Н.П. (д-р. філол. наук,проф.), Белей Л.О. ( д-р філол. наук, проф.), Виноградов А.О., ( д-р філол. наук, проф. ), Лизанчук В.В. ( д-р філол. наук, проф. ), Мороз Л.З. ( д-р. філол. наук, проф. ), Пахомова С.М. ( д-р філол. наук, проф. ), Сабадош І.В. ( д-р. філол. наук, проф.), Статєєва В.І. (д-р філол. наук, проф.), Суран Т.І. ( канд. філол. наук., доц. ), Устюгова Л.М. ( д-р філол. наук., проф.), Чучка П.П. ( д-р. філол. наук, проф. ).
Адреса редакції: Деканат філологічного факультету УжНУ
вул. Університетська, 14, Ужгород, 88000, Україна
Тел.: Тел.: (380-312) 64-24-64
E-mail: naukov.visnyk@gmail.com
 
Серія: Хімія
Рік заснування: 1996
Фахове видання України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 року
Тематика: Неорганічна хімія, функціональні матеріали, аналітична хімія, органічна хімія, фізична і колоїдна хімія, моніторинг довкілля, екологічна безпека, охорона навколишнього природного середовища, методика викладання хімії та екології у вищій школі, хроніка, персоналії, бібліографія;
Спеціальність: хімічні науки
ISSN 2414-0260
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська, російська
Редакційна колегія  
Головний редактор: Чундак С. Ю. - доктор хімічних наук, професор
Заступник головного редактора: Барчій І.Є - доктор хімічних наук, професор
Відповідальний секретар: Сухарєв С.М. - доктор хімічних наук, професор
Члени редколегії: Лендєл В.Г. (д-р хім. наук, проф.), Переш Є.Ю. (д-р хім. наук, проф.), Гомонай В.І. (д-р хім. наук, проф.), Базель Я.Р. (д-р хім. наук, проф.), Поторій М.В. (д-р хім. наук, проф.), Балог Й.С. (д-р хім. наук, проф.), Голуб Н.П. (канд. хім. наук, доц.), Студеняк Я.І. (канд. хім. наук, доц.), Онисько М.Ю. (канд. хім. наук, доц.)
Для авторів: ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
Адреса редакції: вул. О.Фединця, 53/1, м. Ужгород, 88000, Україна;
Тел.: +380(3122) 3-50-91
E-mail: f-him@uzhnu.edu.ua