Історія бiблiотеки

Змінив Адміністратор • 09.06.2017

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету – унікальна та найбільша книгозбірня Закарпаття.

Перебуваючи протягом століть в складі іноземних держав, лише в 1945 році, після створення Закарпатсько-Українського Університету, Закарпаття отримало право на створення університетської бібліотеки, яка б поєднала в своїх фондах літературу різних мов та культур, але перевагу отримала література українського спрямування. Зважаючи на виключну потребу піднесення культури в Закарпатті, підставою для створення такої бібліотеки стала Постанова Центрального Комітету Комуністичної Партії Закарпатської України та Народної Ради Закарпатської України з 19-го липня 1945 року. У пункті 9-му цієї постанови вказувалось: «Віддати у розпорядження університетові всі безгосподарчі бібліотечні фонди; надати йому право відбирати у всіх наявних бібліотеках ті книги та рукописи, які необхідні для створення наукової Університетської бібліотеки». Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального Комітету КП(б)У за № 1709 від 18 жовтня 1945 р. «Про відкриття державного університету в м. Ужгород» в пункті № 6 зобов`язувала Комітет в справах політичних установ при Раднаркомі УРСР з фондів літератури, що повернені з Німеччини, скомплектувати бібліотеку для Ужгородського університету в кількості 10 тисяч примірників навчальної, наукової, політичної та художньої літератури; а пунктом № 7 зобов’язати Укркнигокультторг надіслати Ужгородському університетові в IV кварталі ц.р. 20 тисяч примірників навчальної, наукової, політичної та художньої літератури; пунктом № 8 – зобов’язати Академію Наук УРСР до 1 листопада 1945 року виділити і надіслати до Ужгородського університету – 10 тисяч наукової та художньої літератури. До першого лютого 1946 року у фондах бібліотеки було більше 40 тисяч примірників книг, з яких дві з половиною тисячі були підручники. Першим приміщенням бібліотеки була єдина кімната першого поверху державної реальної гімназії (вул. Підгірна,46, теперішній хімічний факультет). Через півроку бібліотека була перенесена у дві кімнати колишнього гуртожитку жіночої семінарії по вул. Волошина, 35, а звідси в 1947 році у три просторі кімнати колишнього гуртожитку монастиря отців Василіан (нині вул. Волошина,54, фізичний факультет). До фонду бібліотеки в цьому ж році були приєднані бібліотека Ужгородської гімназії, частина бібліотеки колишнього товариства «Просвіта», на базі якого в першій половині 40-х років діяло видавництво «Підкарпатського общества наук» та редакція часопису «Літературна неділя». Розширення бібліотечного фонду та динаміка його поповнень спричинили порушення питання його розміщення. Університетська бібліотека, завдяки ухваленню виконкому Закарпатської обласної ради народних депутатів від 5 квітня 1949 року, була переміщена в приміщення резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії (вул. Капітульна,9). Протягом шістьох десятиліть бібліотека університету залишалася в цьому приміщенні, накопичуючи та зберігаючи культурні надбання Закарпаття, відкриваючи вільний доступ до знань. Організатором і першим завідувачем бібліотеки в 1946 році було призначено Є.М.Шадурова. Особливо інтенсивний розвиток новоствореної бібліотека розпочався з 1947 року, за керівництва О.М.Фесенко. В той час штат працівників бібліотеки складався з чотирьох бібліотекарів (для порівняння: теперішній штат бібліотечних працівників нараховує понад 80 осіб).

Із 1947 по 1991 роки бібліотека отримувала обов’язковий примірник літератури з Центрального колектора наукових бібліотек колишнього Союзу, що значно збагатило і поповнило її фонди. Велику допомогу бібліотеці надавали вузівські бібліотеки Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Москви, Ленінграда та інших міст.

Унікальність бібліотеки в її рідкісному фонді – відділі давніх рукописів та стародруків. Він нараховує близько 20-ти тисяч примірників (з XVпо XX століття). Серед них: 548 рукописних книг, 26 інкунабул (першодруковані книги, що побачили світ латинською мовою до 1500 р. включно), 216 палеотипів (стародавні європейські друковані книги видані до 1 січня 1551 р.). Частина інкунабул настільки рідкісна, що їм немає аналогів в інших бібліотеках України та зарубіжжя (серед них є твори III-VII та XIII-XV століття). Дослідження давніх рукописів і стародруків Ужгородського державного університету провів Василь Лазаревич Микитась. Перша частина унікального опису і каталогу «Давні рукописи і стародруки» вийшла у 1961 році, в ньому вчений дав ґрунтовний опис рукописів у тематично-хронологічному порядку, друга частина - вийшла в 1964 році. Дослідженню перлин «колискового періоду» книгодрукування - інкунабулам присвячене дослідження Юрія Михайловича Сака «Інкунабули бібліотеки Ужгородського державного університету», що побачило світ у 1974 році. Перлинами в колекції є інкунабули «Augustinus, Aurelius: De arte praedicandi» (книжечка святого Августина про мистецтво проповідування) та Johannes Chrysostomus: Homiliae super Matheum.s.l.e.a. - видання відносять до 1466 року; «Острозька біблія» видана першодрукарем Іваном Федоровим у 1581 році та найдавніша з рукописних книг Закарпаття – «Мінея» ( мінеї – богослужебні книги: служби на кожен день) написана у 1500 та 1556 роках.

В 1954 році після, об’єднанням Учительського інституту з університетом, до бібліотеки було передано близько 40 тисяч примірників книг, а в 1959 році - 17 тисяч книг із колишньої Закарпатської партшколи. З 1964 року по 1974 року бібліотеку очолює І.І.Кирячок, до 1977 року - І.В.Сабадош, з 1978 року – О.І.Почекутова, з 2007 – Н.І.Гунько, з квітня 2013 року - М.М.Медведь.

Сьогодні бібліотека Ужгородського національного університету потужна книгозбірня з фондом у 1 мільйон 700 тисяч примірників навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової та художньої літератури. Значний відсоток бібліотечного фонду реферативні журнали, збірники наукових праць, періодичні часописи, інформаційні видання. Бібліотека веде книгообмін з 35 вузівськими бібліотеками України, та з 4 бібліотеками закордонних вузів.

В структурі бібліотеки відділи: комплектування та обліку літератури, наукового опрацювання документів та організація каталогів, довідково-бібліографічної та інформаційної роботи, краєзнавчий «Карпатика», рукописів та стародруків, іноземної літератури, зберігання книжкових фондів, обслуговування читачів, автоматизації та комп’ютерних технологій. Бібліотека має 11 абонементів, 11 читальних залів. На особливу увагу заслуговує відділ «Карпатика» (колишнє спецсховище), в якому зібрано всю наукову, краєзнавчу, художню літературу, а також періодичні видання, що вийшли на території Закарпаття і висвітлювали історію, науку, культуру краю. Серед них: «Науковий збірник товариства «Просвіта», часописи «Підкарпатська Русь», «Наш рідний край», «Пчілка», «Карпатський світ» та інші. Скористатись унікальністю фонду, крім науковців та студентства університету, приїжджають науковці з різних куточків України та зарубіжжя.

Праця колективу бібліотеки високо оцінена державою: О.І.Почекутова нагороджена медаллю «За трудову відзнаку» (1986 р.), та Заслужений працівник культури України (1995); С.С.Сорока – член обласної організації Національної спілки письменників України (2007 р.), Заслужений працівник культури України (2007 р.); О.Г.Люта – нагороджена Орденом Княгині Ольги III-го ступеня (2007 р.).

XXI століття відкрило нові горизонти в роботі бібліотеки Ужгородського національного університету. Поспішаючи за науково-технічним прогресом бібліотека освоїла інноваційні бібліотечні технології, серед яких першочергове місце отримала комп’ютеризація. Запровадження інновацій покращує обслуговування користувачів, надаючи безперешкодний та швидкий доступ до необхідного джерела інформації. В цьому колектив бібліотеки бачить своє першочергове завдання і успішно його виконує.

History of the library

Updated by Administrator • 09.06.2017

The scientific library of Uzhhorod National University is the biggest unique collection of books in Transcarpathia

Having been a part of foreign countries for many centuries, only in 1945, after Transcarpathian-Ukrainian University had been founded, Transcarpathia obtained the right to establish the university library which would have the literature of various cultures and different languages but with the prevailing Ukrainian literature. Having taken into consideration the need for the cultural upheaval in Transcarpathia, on the 19th of February 1945 Communist Party of Transcarpathian Ukraine Committee and People’s Council of Transcarpathian Ukraine adopted a resolution to set up a library. - Clause 9 of this resolution indicated the following: “to place all non-economic library stock at the University disposal; the University to be entitled to borrow books and manuscripts necessary for the scientific university library from all the present libraries”. - Resolution 1709 of the Council of People’s Commissars of the Ukrainian SSR and the Communist Party of Ukraine Central Committee of October, 18, 1945 “On opening the State University in Uzhhorod”, where acc. to Clause 6, the Political Institutions Affairs Committee was to supply the library with 10000 copies of the literary stock brought from Germany. Clause 7 obliged ”Ukrknyhkultorg” to send 20000 copies of educational, scientific, belles-lettres and political literature to Uzhhorod University during the 4th quarter of that year. In accordance with clause 8 the Academy of Sciences was to provide Uzhhorod University with 10000 copies of belles-lettres and scientific literature by the 1st of November, 1945. Thus, on the 1st of February 1946 there were more than 40000 copies in the library stock with more than 2500 manuals. At first the library was housed in one room on the ground floor of a state gymnasia located in Pidhirna str., 46, (the present day Faculty of Chemistry). In half a year the library was transferred to the two rooms in the former women’s seminary hostel, situated in Voloshyn str., 35. Later, in 1947 the library was given three spacious rooms in the former Vasilian priests’ monastery hostel (the present Faculty of physics, situated in Voloshyn str., 54). In the same year the library of Uzhhorod gymnasia, the part of library of the former “Prosvita” and editorial office of “Literaturna nedilia” joined our library. A constant and dynamic increase in library stock raised a question of its location. Following the Transcarpathian regional Soviet of People’s Deputies resolution of April, 1949, the University library was moved to the building of Mukachevo Greek-catholic diocese in Kapitulna str., 9. For six decades the university library had been located there, accumulating and preserving all cultural achievements of Transcarpathia and providing free access to knowledge. In 1946 E.M. Shadurov was appointed the organizer and first head-clerk of the library. The library began to intensively develop in the year 1947, when headed by O.M. Fesenko. There were only 4 librarians in its staff at that time compared with the present 80 members.

From 1947 till 1991 the library would necessarily get a copy of pieces of literature from the Central collector of scientific libraries of the former Soviet Union. This accounts for a considerable enrichment of the library stock. The scientific libraries of Kyiv, L’viv, Kharkyv, Dnipropetrov’sk, Moscow, Leningrad and other cities were also of great help.

The uniqueness of this library is in the rarity of its stock, especially the section of old manuscripts and books published before the 18th century. It amounts to nearly 20000 copies dated from XV till XX century. Among them there are 548 manuscripts, 26 incunabula (early Latin books published up till 1500) and 216 paleotypes (old European books published up till January, 1551). Several incunabula are so unique that it is hard to find equivalents either in Ukraine or abroad. There are works of the III-VII and XIII-XV centuries. Among the most valuable the following incunabula should be mentioned: Augustinus Aurelius “De arte predicanti” - St. Augustin’s book on the art of sermonizing, Johannes Chrysostomus: “Homilae super Matheum. S.l.e.a.” published in 1466, “The Bible of Ostroh” by Ivan Fedorov and the oldest manuscript of Transcarpathia - “Mynea” written in 1500.The research of Uzhhorod state University old manuscripts and books which were published before the 18th century was carried out by Vasyl Mykytas. The first part of the catalogue “Old manuscripts and books published before the 18th century” appeared in 1961, with the unique manuscripts enlisted chronologically. The second part was published in 1964. The research by Yurij Sak entitled “Incunabula of Uzhhorod State University library” dedicated to early Latin books was released in 1974.

In 1954 the library was presented with 40000 copies by the Teachers’ training institute after it had joined the University. In 1959 17000 copies were transferred to the library from the former Transcarpathian Party school. From 1964 to 1974 the library was headed by I. Kyriachok, in 1977 –1979 and further on by I.Sabadosh and O. Pochekutova respectively, andfrom 2007 on the library was headed by N. Hunko. Since April 2013 it has been functioning under M. Medved.

Uzhhorod National University library of today contains 1700000 copies of educational, scientific, popular-scientific literature, belles-lettres and reference books. A considerable part of the stock is made up by abstract journals, collected scientific articles, periodicals and publications. The library has a regular book exchange with 35 libraries of higher educational establishments of Ukraine as well as with 4 foreign libraries.

There are the following departments in the library structure: the literature completing and stock department, the department of scientific documents and book catalogues, the department of bibliography references and information, the department of local lore “Karpatyka”, the department of manuscripts and books published before the 18th century, the department of foreign literature, the department of stock maintaining, the departments of readers’ attendance and computer technologies. There are 11 reading-halls in the library. A great attention should be paid to the department of local lore “Karpatyka” where one may be find regional, belles-lettres and scientific literature as well as periodicals on history, science and culture of the region published in Transcarpathia. Among them there are scientific articles collected by “Prosvyta”, periodicals “Podcarpatska Rus”, “Karpatskij svit” and others. In order to take advantage of such unique stock scientists from all over the world arrive there.

The work of the staff is highly appraised by the state. O. Pochekutova was awarded the Medal for Distinction in Labor in 1986 as well as the title of the Honored culture Worker of Ukraine in 1995. S.Soroka became the member of regional organization of National union of writers of Ukraine in 2007, being awarded the Honored culture Worker of Ukraine in the same year. O. Lyuta received the Order of Princess Olga in 2007.

The XXI century opened new horizons for Uzhhorod National University library. In an attempt to keep up with scientific and technical progress, the library has mastered all the innovational technologies, computer technologies in particular. Implementation of new techniques helps to make the work of library users more comfortable, providing them with free and quick access to the necessary information. This is the objective of the library staff and they carry out their tasks in a most professional way.