Реферативна база даних "Україніка наукова"

Рік започаткування: 1998
Призначення:
формування національних реферативних ресурсів; підготовка до друку галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело";
забезпечення вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених і фахівців;
активізація входження України до міжнародної системи наукових електронних комунікацій.
Проблематика:
природничі, технічні, суспільні, гуманітарні, медичні науки
Основні виконавці:
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського,
Національна наукова медична бібліотека України.
Обсяг поповнень:
3,5-4 тис. записів щомісячно
Періодичність оновлень:
двічі на місяць
Мова:
бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати — переважно українською мовою
Пошукові елементи:
автори публікацій, редактори, укладачі та інші особи; назва публікації; ключові слова (пошук за будь-яким словом з бібліографічного опису або тексту реферата); галузі знання, назва періодичного видання; індекс Рубрикатора НБУВ; рік видання; вид видання
Програмне забезпечення:
САБ «ІРБІС-64»